Συμφωνία απορρήτου

 1. Αντικείμενο της συμφωνίας.
  • Αυτή η συμφωνία ισχύει για τον ιστότοπο AvtoTachki.com και συνάπτεται μεταξύ του χρήστη αυτών των ιστότοπων και του κατόχου των ιστότοπων (εφεξής "AvtoTachki.com")
  • Αυτή η Συμφωνία καθορίζει τη διαδικασία λήψης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, χρήσης και αποκάλυψης των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη και άλλων πληροφοριών που λαμβάνει το AvtoTachki.com από χρήστες των ιστότοπων. Τα προσωπικά δεδομένα συμπληρώνονται από τον Χρήστη.
  • Προκειμένου να τοποθετηθεί σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους AvtoTachki.com πληροφορίες, ανακοίνωση, χρήση του ιστότοπου, ο Χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το παρόν Συμφωνητικό και να εκφράσει την πλήρη συμφωνία του με τους όρους του. Επιβεβαίωση πλήρους συναίνεσης σε αυτήν τη συμφωνία είναι η χρήση του ιστότοπου από τον Χρήστη.
  • Ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει πληροφορίες, διαφημίσεις, να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο εάν δεν συμφωνεί με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή εάν δεν έχει συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία όταν έχει το δικαίωμα να συνάψει συμφωνίες ή δεν είναι εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της εταιρείας για λογαριασμό του οποίου δημοσιεύονται οι πληροφορίες, Ενα δ.
  • Δημοσιεύοντας πληροφορίες σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, ο Χρήστης εισάγει προσωπικά δεδομένα ή, παρέχοντας αυτά τα δεδομένα με άλλο τρόπο ή / και εκτελώντας οποιεσδήποτε ενέργειες εντός του ιστότοπου ή / και χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου, ο Χρήστης δίνει τη σαφή συγκατάθεσή του στους όρους της παρούσας Συμφωνίας και παραχωρεί στο AvtoTachki.com το δικαίωμα να λαμβάνει, να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται, να χρησιμοποιεί και να αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας.
  • Αυτή η Συμφωνία δεν ρυθμίζει και το AvtoTachki.com δεν είναι υπεύθυνο για την παραλαβή, αποθήκευση, επεξεργασία, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων του χρήστη και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σε τρίτους που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από το AvtoTachki.com και άτομα που δεν είναι υπάλληλοι του AvtoTachki .com, ακόμη και αν ο Χρήστης έχει αποκτήσει πρόσβαση στους ιστότοπους, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες αυτών των ατόμων χρησιμοποιώντας το AvtoTachki.com ή το ενημερωτικό δελτίο. Εμπιστευτικό για την κατανόηση αυτού του Συμφωνητικού είναι μόνο πληροφορίες που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του ιστότοπου σε κρυπτογραφημένη κατάσταση και είναι διαθέσιμες μόνο στο AvtoTachki.com.
  • Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι, σε περίπτωση αμελούς συμπεριφοράς του ως προς την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών του δεδομένων και των δεδομένων εξουσιοδότησης, τρίτα μέρη ενδέχεται να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό και στα προσωπικά και άλλα δεδομένα του χρήστη. Το AvtoTachki.com δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από τέτοια πρόσβαση.
 2. Η διαδικασία απόκτησης προσωπικών δεδομένων.
 1. Το AvtoTachki.com μπορεί να συλλέξει προσωπικά στοιχεία, δηλαδή: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμούς επικοινωνίας, διεύθυνση email, περιοχή και πόλη κατοικίας του Χρήστη, κωδικό πρόσβασης για αναγνώριση. Επίσης, το AvtoTachki.com μπορεί να συλλέξει άλλες πληροφορίες:
  • Cookies για την παροχή εξαρτημένων υπηρεσιών, για παράδειγμα, αποθήκευση δεδομένων στο καλάθι αγορών μεταξύ επισκέψεων.
  • Διεύθυνση IP χρήστη.
 2. Όλες οι πληροφορίες συλλέγονται από εμάς ως έχουν και δεν αλλάζουν κατά τη διαδικασία συλλογής δεδομένων. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την παροχή ακριβών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. Το AvtoTachki.com έχει το δικαίωμα, εάν είναι απαραίτητο, να ελέγξει την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, καθώς και να ζητήσει επιβεβαίωση των παρεχόμενων πληροφοριών, εάν είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών στον Χρήστη.
 3. Η διαδικασία για τη χρήση πληροφοριών σχετικά με τον χρήστη.
 4. Το AvtoTachki.com μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα, την περιοχή και την πόλη όπου ζείτε, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου, τον κωδικό πρόσβασης για να σας αναγνωρίσει ως χρήστης του AvtoTachki.com. Το AvtoTachki.com μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να επεξεργαστεί το ενημερωτικό δελτίο μας, δηλαδή να σας ειδοποιήσει για νέες ευκαιρίες, προσφορές και άλλα νέα από το AvtoTachki.com. Ο χρήστης μπορεί πάντα να αρνηθεί να πραγματοποιήσει την αποστολή μέσω των στοιχείων επικοινωνίας του. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί για την εφαρμογή σχέσεων αστικού δικαίου, φορολογικών και λογιστικών σχέσεων, εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων για την παροχή υπηρεσιών, παροχή πρόσβασης στην υπηρεσία ιστότοπου, για την αναγνώριση του πελάτη ως χρήστη ιστότοπου, προκειμένου να παρέχει, να προσφέρει υπηρεσίες, να επεξεργάζεται πληρωμές, ταχυδρομικές διευθύνσεις, δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων μπόνους, αποστολή εμπορικών προσφορών και πληροφοριών μέσω ταχυδρομείου, e-mail, προσφοράς νέων υπηρεσιών, μεταφοράς οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών εκτός από το αντικείμενο της σύμβασης, διεξαγωγή συναλλαγών διακανονισμού, αναφορά, διατήρηση λογιστικής και λογιστικής διαχείρισης, βελτίωση της ποιότητας η παροχή υπηρεσιών, η παροχή υπηρεσιών ιστότοπου, η δημοσίευση πληροφοριών, οι ανακοινώσεις πελατών στον ιστότοπο του κατόχου της βάσης προσωπικών δεδομένων, η απλοποίηση της εργασίας με τον ιστότοπο και η βελτίωση του υλικού του
 5. Όροι παροχής πρόσβασης στη βάση δεδομένων.
 6. Το AvtoTachki.com δεν μεταβιβάζει προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες σε τρίτους, εκτός εάν παρέχεται παρακάτω. Οι χρήστες, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, έχουν δώσει το δικαίωμα στο "AvtoTachki.com" να αποκαλύψουν, χωρίς να περιορίζουν τη διάρκεια ισχύος και την επικράτεια, προσωπικά δεδομένα, καθώς και άλλες πληροφορίες χρηστών σε τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στο "AvtoTachki.com", συγκεκριμένα, αλλά όχι αποκλειστικά, επεξεργασία παραγγελίες, πληρωμές, παράδοση δεμάτων. Τα τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες χρήστη μόνο εάν παρέχουν υπηρεσίες στο AvtoTachki.com και μόνο τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή της υπηρεσίας. Επίσης, η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη ή του εξουσιοδοτημένου προσώπου του επιτρέπεται σε περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο και μόνο προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας, της οικονομικής ευημερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά:
  • σε εύλογα αιτήματα των κρατικών φορέων που έχουν το δικαίωμα να απαιτούν και να λαμβάνουν τέτοια δεδομένα και πληροφορίες ·
  • σε περίπτωση που, κατά τη γνώμη του AvtoTachki.com, ο Χρήστης παραβιάζει τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή / και άλλων συμβάσεων και συμφωνιών μεταξύ του AvtoTachki.com και του Χρήστη.
 7. Πώς να αλλάξετε / διαγράψετε αυτές τις πληροφορίες ή να διαγραφείτε.
 1. Οι χρήστες ανά πάσα στιγμή μπορούν αλλαγή / διαγραφή προσωπικές πληροφορίες (τηλέφωνο) ή κατάργηση εγγραφής. Το έργο ορισμένων λειτουργιών του AvtoTachki.com, για το οποίο απαιτούνται πληροφορίες σχετικά με τον Χρήστη, ενδέχεται να ανασταλεί από τη στιγμή που οι πληροφορίες αλλάξουν / διαγραφούν.
 2. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη αποθηκεύονται έως ότου διαγραφούν από τον χρήστη. Μια επαρκής ειδοποίηση του Χρήστη σχετικά με τη διαγραφή ή άλλη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα είναι μια επιστολή (πληροφορίες) που αποστέλλεται στο e-mail που καθορίζει ο Χρήστης.
 3. Προστασία πληροφοριών.
 1. Το AvtoTachki.com λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, αποκάλυψη ή καταστροφή. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν, ειδικότερα, έναν εσωτερικό έλεγχο της συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων και μέτρων ασφαλείας, όλα τα δεδομένα που συλλέγει το AvtoTachki.com αποθηκεύονται σε έναν ή περισσότερους ασφαλείς διακομιστές βάσεων δεδομένων και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση τους εκτός εταιρείας μας δίκτυα.
 2. Το AvtoTachki.com παρέχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους, τους εργολάβους και τους αντιπροσώπους του AvtoTachki.com που πρέπει να έχουν αυτές τις πληροφορίες για να εκτελέσουν εργασίες για λογαριασμό μας. Έχουν υπογραφεί συμφωνίες με αυτά τα άτομα στα οποία δεσμεύονται για εμπιστευτικότητα και ενδέχεται να υπόκεινται σε κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης και της ποινικής δίωξης, εάν παραβιάζουν αυτές τις υποχρεώσεις. Ο χρήστης έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται από το Νόμο της Ουκρανίας «Σχετικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων» με ημερομηνία 1 Ιουνίου 2010 N 2297-VI.
 3. Διεύθυνση επικοινωνίας σε περίπτωση ερωτήσεων.
 4. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επιθυμίες, παράπονα σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχετε, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: support@www.avtotachki.com... Ο χρήστης, κατόπιν γραπτού αιτήματος και κατά την παρουσίαση ενός εγγράφου που προσδιορίζει την ταυτότητα και την εξουσία του, μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία απόκτησης πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία της βάσης δεδομένων.
 5. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου.
 6. Ενδέχεται να αλλάξουμε τους όρους αυτής της πολιτικής απορρήτου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα αντικαταστήσουμε την έκδοση στη σελίδα όρων, οπότε ελέγχετε περιοδικά τη σελίδα. https://avtotachki.com/privacy-agreement Όλες οι αλλαγές στη Συμφωνία τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσής τους. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, ο Χρήστης επιβεβαιώνει την αποδοχή του από τους νέους όρους της Πολιτικής Απορρήτου στην έκδοση που ισχύει τη στιγμή που ο Χρήστης χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο.
 7. Πρόσθετοι όροι.
 1. Το AvtoTachki.com δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που υπέστη ο Χρήστης ή τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα παρανόησης ή παρανόησης των όρων της παρούσας Συμφωνίας, οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Ιστότοπου, σχετικά με τη διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων και άλλων τεχνικών ζητημάτων.
 2. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πρότασης, ρήτρας ή μέρους αυτής, διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το νόμο ή άκυρη, αυτό δεν θα επηρεάσει τις υπόλοιπες διατάξεις που δεν αντιβαίνουν στο νόμο, παραμένουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ, και μια άκυρη διάταξη ή μια διάταξη που δεν μπορεί να εκπληρωθεί χωρίς περαιτέρω δράση από τα μέρη, θεωρείται τροποποιημένη, διορθωμένη στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητά της και η δυνατότητα εφαρμογής.
 3. Αυτή η συμφωνία ισχύει για τον Χρήστη από τη στιγμή που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης διαφήμισης, και ισχύει εφόσον όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, αποθηκεύονται στον ιστότοπο.
 4. Με την αποδοχή αυτής της πολιτικής απορρήτου, συμφωνείτε επίσης Πολιτική Απορρήτου και Όροι Χρήσης Google.